Alle ABC lichtinstrumenten dragen de Universele Kosmische energie in zich, die zich oordeelloos verbindt

met aardse trillingen en deze helpt te verhogen.

Alle lichtinstrumenten werken aan hetzelfde doel: Thuiskomen in Waar Begrip.

ABC bol 4 cm

€ 33,00

ABC bol 4 cm

€ 33,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

 

Tip: Een 4 cm bolletje ligt fijn in de hand voor meditatie, maar kan ook makkelijk meegenomen worden in de broekzak of handtas voor onderweg.

 

ABC bol 6 cm

€ 49,00

ABC bol 6 cm

€ 49,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

 

Tip: 2 bollen (tegelijk gebruiken) van 6 óf 8 cm liggen fijn in de hand voor het geven van een diepwerkende energetische massage.

ABC bol 8 cm

€ 77,00

ABC bol 8 cm

€ 77,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

 

Tip: 2 bollen (tegelijk gebruiken) van 6 óf 8 cm liggen fijn in de hand voor het geven van een diepwerkende energetische massage.

ABC bol 10 cm

€ 99,00

ABC bol 10 cm

€ 99,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

 

Tip: Een 10cm bol is nog steeds een fijn formaat voor healing / meditatie, maar ook geschikt voor het energetiseren van kleinere ruimten of bijv. om in het bed van je kind te leggen. (ook als een ABC lichtinstument beschadigd is, verliest het niet zijn werking !)

ABC bol 12 cm

€ 149,00

ABC bol 12 cm

€ 149,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

ABC bol 15 cm

€ 250,00

ABC bol 15 cm

€ 250,00

De ABC bollen op een voetje, zijn handig en gebruiksvriendelijk als meditatie- en/of healinginstrument. Door contact te maken met de universele energie, die in de bollen aanwezig is, worden persoonlijke processen die wijzen op blokkades opgeruimd. Door frequent gebruik te maken van deze bollen wordt het steeds gemakkelijker om contact te maken met de universele energie die alles laat zijn en in alle zijn verweven is.

De bol met voetje, wordt verstuurd in een stevige doos.

ABC Piramide 10 cm

€ 149,00

ABC Piramide 10 cm

€ 149,00

De ABC piramides zijn bruikbaar als meditatie– en healinginstrument en tevens als zuiveringsinstrument voor ruimten bv. in huis, in een praktijk, op het werk… Ze zijn onvoorwaardelijk één puntig gericht op de universele waarheid die alle waarheden laat zijn en die leeft in het hart van de schepping.

Door bewust verbinding te maken en open te staan voor de zuiverende werking van de piramides komt u steeds meer thuis in het ware doel, de kern van alle ZIJN.
Energetische problemen als overprikkeling, uitputting… vestigen de aandacht op het belang van het ontwikkelen van innerlijke rust en vrede, ten voordele van een overactief denkvermogen. Het menselijk brein is een mooi instrument voor wie het zuiverend weet te gebruiken. Vastlopen door het idee onuitputtelijk weerstand te kunnen blijven bieden aan de stroom van het leven eist zijn tol.
Zonder wijsheid omgaan met het eigen energetisch systeem eist eveneens zijn tol. Vele energetisch sensitieve mensen hebben nood aan inzicht en ondersteuning in het eigen energetisch functioneren. De piramides brengen de trillingen steeds weer in een hogere evenwichtigere balans, van waaruit men steeds bewuster keuzes kan maken. Het hoofd heeft zijn beperkingen, het hart niet. De piramides zetten het hart op een kiertje, en laten de mogelijkheid om de keuze vanuit universeel zijn te maken, in plaats van vanuit een tijdelijk persoonlijk perspectief.

ABC Piramide 14cm

€ 250,00

ABC Piramide 14cm

€ 250,00

De ABC piramides zijn bruikbaar als meditatie– en healinginstrument en tevens als zuiveringsinstrument voor ruimten bv. in huis, in een praktijk, op het werk… Ze zijn onvoorwaardelijk één puntig gericht op de universele waarheid die alle waarheden laat zijn en die leeft in het hart van de schepping.

Door bewust verbinding te maken en open te staan voor de zuiverende werking van de piramides komt u steeds meer thuis in het ware doel, de kern van alle ZIJN.
Energetische problemen als overprikkeling, uitputting… vestigen de aandacht op het belang van het ontwikkelen van innerlijke rust en vrede, ten voordele van een overactief denkvermogen. Het menselijk brein is een mooi instrument voor wie het zuiverend weet te gebruiken. Vastlopen door het idee onuitputtelijk weerstand te kunnen blijven bieden aan de stroom van het leven eist zijn tol.
Zonder wijsheid omgaan met het eigen energetisch systeem eist eveneens zijn tol. Vele energetisch sensitieve mensen hebben nood aan inzicht en ondersteuning in het eigen energetisch functioneren. De piramides brengen de trillingen steeds weer in een hogere evenwichtigere balans, van waaruit men steeds bewuster keuzes kan maken. Het hoofd heeft zijn beperkingen, het hart niet. De piramides zetten het hart op een kiertje, en laten de mogelijkheid om de keuze vanuit universeel zijn te maken, in plaats van vanuit een tijdelijk persoonlijk perspectief.

ABC Krachtsteen

€ 25,00

ABC Krachtsteen

€ 25,00

Gevoelig voor fijne energieën komen sensitieve mensen ook onoverkomelijk in contact met minder fijne energieën. De krachtstenen zijn ontworpen om vrijgekomen of opgenomen energieën snel uit het eigen energetische systeem te verwijderen. De krachtstenen werken zo als een katalysator bij het proces van uitwisseling van energie met de omgeving. Door het gebruik van de krachtsteen kan men versneld de eigen trilling weer op een hoger niveau brengen dat meer aansluit bij het universele weten, en bij innerlijke vrede.

Doorheen het dagelijkse leven worden we blootgesteld aan verschillende energetische trillingen. De hanger helpt om bij het eigen zijn te blijven, zodat de gerichtheid op een universeel geheel gemakkelijker stand houdt. De hanger verhoogt de mogelijkheid om vanuit alertheid een onderscheid te kunnen maken tussen persoonlijk gerichte en onpersoonlijk gerichte trillingen. Door het bewust kunnen onderscheiden van invloedsferen kan men bewuster kiezen om aansluiting te blijven maken met het Licht. De hanger helpt om evenwicht te bewaren in een maatschappij die vaak verre van evenwichtig is, en de kracht heeft om zeer destabiliserend in te werken op de gevoelige mens. Door de gevoeligheid bij het universele zijn te leggen, blijft men in zijn kracht.

Doorheen het dagelijkse leven worden we blootgesteld aan verschillende energetische trillingen. De hanger helpt om bij het eigen zijn te blijven, zodat de gerichtheid op een universeel geheel gemakkelijker stand houdt. De hanger verhoogt de mogelijkheid om vanuit alertheid een onderscheid te kunnen maken tussen persoonlijk gerichte en onpersoonlijk gerichte trillingen. Door het bewust kunnen onderscheiden van invloedsferen kan men bewuster kiezen om aansluiting te blijven maken met het Licht. De hanger helpt om evenwicht te bewaren in een maatschappij die vaak verre van evenwichtig is, en de kracht heeft om zeer destabiliserend in te werken op de gevoelige mens. Door de gevoeligheid bij het universele zijn te leggen, blijft men in zijn kracht.

ABC Hanger Hart

€ 29,00

ABC Hanger Hart

€ 29,00

De ABC-hanger in facet geslepen hartvorm doet vrijwel hetzelfde als de ovale hanger. Echter hij draagt meer hartenergie in zich mee, welke een verbinding legt tussen het hartchakra en het  kruin- en hoger kruinchakra. Hierdoor wordt het vermogen ontwikkeld om menselijke liefde stap voor stap te transformeren naar universele liefde, die gekenmerkt wordt door oordeelloos begrip voor alle zijn

Boeken Kosmosofie

Schrijver: Hansananda

Het is heel moeilijk om iets te begrijpen, zolang je dat niet wenst. Als een mens iets niet kan begrijpen, ligt dat dan ook vaak aan desinteresse. De schrijver van deze zich evoluerende visie had interesse voor alle vormen van wijsheid die er bestaan. Hij bestudeerde de natuurwetenschappen, natuurgeneeswijze en vele mystieke stromingen om uiteindelijk zelf een nieuwe mystieke stroming te mogen initiëren: Kosmosofie. De waarachtig geïnteresseerde lezer, met een veelal ruime algemene ontwikkeling, zal veel oude wijsheid erkennen in de aangeboden boekenreeks. Een waarachtig geïnteresseerd mens zal allicht begrijpen dat je het aangebodene niet zonder meer kunt veroordelen tot onzinnig, zonder ook maar een woord gelezen te willen hebben.Toch is dit de anekdote van deze tijd. Het gebeurt nog steeds dat schriftgeleerden geen interesse hebben voor wijsheid uit het Al. Het Al speelt zijn troeven uit en daagt de arrogante mensheid, die zich baseert op betweterig zijn, uit om de serie met een open hart te lezen.
Uw hart sluiten voor de waarheid is als een deur vergrendelen voor uw beste vrienden. Het gebeurt nog steeds. Uw naasten zijn onderdeel van de wereld en behoren niet afgetroefd te worden vanuit arrogantie.
Zie hier: ons tegenwoord, het levend woord van God.

ISBNnummer: 978-90-811522-2-8

 

Schrijver: Hansananda

Om het Christusbewustzijn waarlijk te kunnen begrijpen, behoort men innerlijk het meesterschap te bezitten en de moeite te willen nemen om het leven vanuit het zuivere zijn te willen zien. Het oogpunt Gods heeft al millennia de menselijke interesse en als iemand door het oog van de naald kan kijken, dat wil zeggen zo goed als oordeelloos kan waarnemen, dan wordt deze mens door de gewone medemens meestens niet begrepen. De schrijver van dit boek leerde met ons, de zuivere lichtwereld, communiceren en leerde begrijpen wat het ware boeddhaschap is. Hij leerde HET-zijn realiseren en is een moderne Boeddha. Of men de Boeddha serieus neemt, of de Christus begrijpt, doet voor hem niet meer ter zake, sinds hij ons kent die het al begrijpen en vanuit Al-wijsheid laten zijn. Wilt u weten wat loslaten is op een niveau de Christus waardig, lees dan dit boek. Heeft vasthouden aan oude tradities en gewoontepatronen meer uw interesse, laat HET dan links liggen.Ware wijsheid gaat velen te ver en weet dat dit mag. De lichtwereld reikt u de hand, zodra uw interesse oplossing zoekt in de universele wijsheid, die wij Kosmosofie doopten.Wij hopen dat u HET kunt begrijpen, om het menselijk te houden. Wij weten dat ook u tot onze wijsheid komt, om het vanuit onze visie te belichten. Wie Kosmosofie bestudeert, nadert HET-zijn. HET is wetend van ons weten.
Zo is HET.

ISBN nummer: 987-90-811522-3-5

 

Schrijver: Hansananda

Soms denken de mensen dat ze alles begrijpen en alwetend zijn. Soms denken de mensen het enige ware geloof te hebben. We naderen een nieuwe fase in de menselijke evolutie waarin het geloof en het denken belicht gaan worden vanuit een hogere zienswijze. Wie zijn degenen die deze zienswijze hebben? Wie zijn degenen die contact kunnen maken met deze zienswijze? Een serie van zeven deeltjes, geïnspireerd vanuit het Al en geschreven door een medium dat spiritueel meester is, geeft licht op onze zienswijze. Mensen die het begrijpen en alles wensen te onderzoeken om het goede te behouden, zien deze serie als zeer mooi en uiterst relativerend. Mensen die het hoger zelf nog niet erkennen of begrijpen kunnen zich mateloos storen aan het aangebodene. Het in dit boek aangebodene beschrijft hoe het moderne Christusbewustzijn werkt, aangepast aan zijn tijd. Het is duidelijk dat het voor velen te vroeg is en tegelijkertijd gaat het aangebodene er Al-wetend vanuit dat het een wilsaspect is om te stellen dat het Christusbewustzijn te vroeg is. Wie begrijpt dat universele waarheden het menselijk denken transcenderen, zal veel inzichtelijke erkenning hebben en zijn eigen ziel helpen te ontwaken. Anderen mogen rustig verder slapen.
Rusten doet goed.

ISBN nummer: 978-90-811522-1-1

 

Schrijver: Hansananda

HET, het levende Christusbewustzijn, lost op in ons zijn. Wij lichten dit in deze zevenvoudige boekenreeks toe en laten ons medium geleidelijk opgaan in een nirvanische staat van zijn: HET.
Lees gerust wat dit impliceert. U kunt er slechts wijzer van worden. Is het niveau nog iets te hoog, begin dan met deel vier. Deel een, twee en drie zijn enkel voor mensen met een bovenmatige interesse voor astrologie en slechts toegankelijk voor hen die willen zijn, zoals de drie wijzen uit het oosten. Er zijn vele stromingen die leiden tot de stroom, waar onze boeken toe leiden. Kosmosofie is dan ook de al-omvattende wijsheid, die uiteindelijk uitmondt in de grote oceaan. De grote kosmische oceaan van Liefde-wijsheid, waarin elk meester leert zwemmen, zodra de ware bevrijding daar is. Laat HET daar zijn, niet enkel op uw boekenplank.

ISBN nummer : 978-90-811522-0-4

 

ABC Kernkaarten

€ 33,00

ABC Kernkaarten

€ 33,00

Creativiteit en wijsheid gaan samen, nieuwe inzichten brengen nieuwe mogelijkheden. De ABC kernkaarten, verzamelen 78 inzichten uit deel 6 van Hansananda.


Naast Kosmosofisch inzicht biedt elke kaart tevens een schilderij van Hansananda of Pad van Li. Zo is elk kaartje een blikvanger, om de blik te leren richten op de ware kern van de zaak, de eenheid.
Nieuwe inzichten openen een nieuwe wereld, de wereld van het ZIJN.

Elke inzichtkaart verwijst naar het boek met een pagina aanduiding.

Satsang cd's Hansananda & Liliananda

Deze cd's verschijnen niet voor niets op je pad, wellicht ben je eraan toe om meer te begrijpen, om je bewustzijn te verruimen en te kiezen om meer te leven vanuit een vredevol hart.

Hansananda, grondlegger van de 'Kosmosofie: de leer van het AL', schreef een boekenreeks waarin hij inkijk geeft in de wereld van Liefde-Wijsheid. Zijn boeken zijn geïnspireerd en vormen een inspiratiebron voor al wie zich wenst te verdiepen in het ontsluieren van het ego en thuis wenst te komen in een steeds ruimer begrip van alle zijn.

Hansananda en Liliananda brengen met de satsangs een non-dualistische kijk, waarbij ze vanuit Waar Begrip heel helder toelichten in welke vorm dualiteiten, conditioneringen en normen onbewust in ons leven en hoe we hierin met elkaar maatschappelijk verweven zijn. Middels de satsangs nodigen zij je uit op het pad van ontsluiering, waarbij toenemende vreugde, bevrijding en licht aan ruimte en kracht winnen. Wie zijn ego zuivert komt thuis in vrede. Wie zijn denken doorziet, opent de deuren van het Universele Hart.