Krachtstenen...

Het hogere doel kenmerkt zich door een vredevolle staat van zijn, waarin emoties uitgezuiverd zijn. De krachtstenen bieden een krachtig hulpmiddel om lagere emoties en energetische vervuiling los te laten en deze door sterke aarding te laten afvloeien. Zo komt er ruimte om de zuivere energie van de Lichtwereld weer in het aura te laten stromen, waardoor men beter in verbinding komt met het Hoger Zelf. De krachtstenen zijn als het ware de "grote schoonmakers" van het aura. Ze kunnen helpen om inzicht te krijgen in blokkades en de oplossing ervan.

 

Gevoelig voor fijne energieën komen sensitieve mensen ook onoverkomelijk in contact met minder fijne energieën. De krachtstenen zijn ontworpen om vrijgekomen of opgenomen energieën snel uit het eigen energetische systeem te verwijderen. De krachtstenen werken zo als een katalysator bij het proces van uitwisseling van energie met de omgeving. Door het gebruik van de krachtsteen kan men versneld de eigen trilling weer op een hoger niveau brengen dat meer aansluit bij het universele weten, en bij innerlijke vrede.