Wat is ABC eigenlijk?

Atman Buddhi Concentration lichtinstrumenten,
Lichtinstrumenten voor een nieuwe spirituele generatie.

 


Wat wil Atman Buddhi Concentration eigenlijk zeggen?

Buddhi betekent de universele liefde voor alle zijn. Atman betekent de wijsheid die leeft in het hart van allen, die allen uitnodigt om bij dit weten aansluiting te vinden. Veel mensen zijn op zoek naar de waarheid. Atman-Buddhi leert ons dat elke waarheid onderhevig is aan verandering. De universele waarheid laat ruimte voor iedereen en alle waarheden. De waarheid is dat alle waarheden er mogen zijn. De universele waarheid is dus heel ruim, en nodigt uit tot acceptatie van alle zijn. De Atman Buddhi Concentration instrumenten onderwijzen de gebruiker in de wijsheid van het licht.

 

ABC lichtinstrumenten zijn geïnitieerd met de universele kracht van het Al. Een hele ruime waarheid realiseren is mogelijk. Hansananda ging ons hierin voor. De lichtinstrumenten werden gecreëerd ter ondersteuning het evolutieproces dat ons uitnodigt om het ego te onsluieren. Een non-dualitische houding steeds meer in het eigen zijn realiseren, is het de groei van lager zelf naar hoger zelf. Meester worden over het lager zelf wordt interessant zodra het hoger zelf en zijn kwaliteiten je meer gaan aanspreken. In het hoger zelf komt acceptatie, groeiend begrip, vreugde en meestromen tot ontwaken. Groeiend meesterschap naar wijsheid en universele liefde wordt haalbaar voor de nieuwe spirituele generatie.


Hoe werken deze instrumenten?

Door te mediteren, healen, of door de aanwezigheid van de instrumenten in huis verbind je je met een hoger trillingsniveau en treedt zuivering in werking. Het Zuiverende Zijn maakt contact met je energetische blauwdruk om transformaties via deconditioneringen te ondersteunen en aan te moedigen. Blokkades worden opgeheven, waardoor de weerstand naar Atmische en Buddhische ZIJN afneemt, en je lichtkracht toeneemt.

Elke generatie wordt geconfronteerd met lijden en verzet. Acceptatie en begrip zijn de sleutels tot de bevrijding, vreugde en licht. In de niet- acceptatie uit zich de persoonlijke weerstand en oordelen naar het leven zoals het leven zich aandient. Het leven leren leven is een kunst die om groeiend oordeelloos begrip vraagt. Een ruime visie ontwikkelt zich door het zien en ontkrachten van eigen weerstanden. De eigen weerstanden worden dan gezien voor wat ze zijn; wortels van de ziel, normen en conditioneringen.

Het levenslicht zit verweven in elk onderdeel van de schepping, afhankelijk van de persoonlijke verwevenheid kan men hier contact mee maken of nog niet. Verblind door de visies en standpunten van het ego is het vaak moeilijk om het universele licht stralend verstild aanwezig te zien in alle zijn. Dit stralende zijn ook Het Zijn genoemd werkt door het leven heen aan de ontsluiering van allen in stilte.
Hansananda wist door te dringen tot in de kern van deze stilte. De door hem geïnitieerde lichtinstrumenten nemen ons mee naar het hart van De Stilte, Atman Buddhi Concentration.


Hoe werken de Atman buddhi Concentration instrumenten dan precies in op jou?

Door contact te maken met universele energie wordt je eigen energetische blauwdruk in beweging gebracht. Zuivering van ongekende blokkades kan ondersteund worden, en persoonlijke visies maken plaats voor universele wijsheid. Door het integreren van wijsheid lossen blokkades makkelijker op, en worden weerstanden in het eigen zijn zichtbaar. De weg naar het ontwikkelen van een zuiverend en zuiver hart, gaat door het integreren van nieuwe wijsheden in het gevoel en in het verstand. Er komt meer evenwicht, in het meestromen met wat zich aandient.


Vanwaar komt de energie? En hoe komt ze in de lichtinstrumenten? Kan dat wel?

Menselijke logica is beperkter dan universele wijsheid. Met het verstand is het vaak moeilijk te bevatten. Vanwaar komt de energie? En hoe komt ze in de lichtinstrumenten? Misschien kan je niet begrijpen wat er gebeurt maar laat wat je voelt in aanraking met de bollen en piramides je niet onberoerd. In beroering gebracht door iets wat het menselijke verstand te boven gaat, biedt zich een uitnodiging aan om te leren leven naar een waarheid die verder gaat dan menselijk op het eerste zicht voor mogelijk gehouden.

Er is meer mogelijk dan met het verstand waarneembaar is. Daar waar de rede zoekt naar woorden, en de emotie zich verliest in lijden, uit het hart zich in woordeloos zijn. In het hart, zijn voelen en denken in evenwicht. Voelen en denken zuiveren is de kracht van deze lichtinstrumenten. In voeling komen met het universele hart en er persoonlijk aansluiting bij maken is de kracht die er achter schuil gaat. In het vooruitzicht van het contact maken met een grotere eenheid waar iedereen deel van uit maakt, kan elk individu ervoor kiezen om bewust een stap in de richting van de eenheid te zetten. Het vooropzetten van een universele waarheid die de persoonlijke waarheid overstijgt is een uiting van groeiend spiritueel bewustzijn en aangekondigd meesterschap.


Moet ik de instrumenten reinigen?

Neen, de instrumenten moeten niet gereinigd worden. De energetische kracht die erin aanwezig is neemt niet af. Door de instrumenten te gebruiken en in de handen te nemen, kunnen er wel vingerafdrukken op komen. Je kan die verwijderen door er met een zachte doek over te gaan.